Akupressur


Behandlingen börjar med att jag sätter kulplåster/fröplåster på 5 bestämda punkter i örat som står för olika organ i kroppen.
När punkterna på örat stimuleras med hjälp av trycket av frö- eller kulplåster så aktiveras känselkroppar i örats hud som blir till en impuls som skickas till centrala nervsystemet, till hjärnan, som i sin tur skickar ut impulser till kroppen att rätta till obalansen.

Forskning visar att öronakupressur/-akupunktur påverkar det autonoma nervsystemet mer än vad kroppsakupunktur gör och det kan vara en av förklaringarna till att just öronbehandling är extra effektivt vid just stress, oro, depression och sömnsvårigheter. Vid en öronakupressurbehandling utgår man från metoden NADA. National Acupuncture Detoxification Association) Där man har sett positiva effekter på bl a Stressproblematik, högkänslighet, oro, ångest och depression.

Med NADA påverkas de kemiska ämnena där det uppstår obalanser pg.a stress, oro, depression och sömnlöshet. Nivåer av serotonin, oxytocin, Gaba och kortisol ( ett av kroppens viktigaste stresshormon) balanseras, vilka är samma substanser som anti-depressiv medicin arbetar med.

Detta kan därför vara väldigt effektivt under förlossningen om den födande känner smärta, stress, oro. Eller som gravid, det är då många som upplever sömnsvårigheter, smärta, muskelspänningar, oro, ångest eller andra symptom.