Babypottning

Det nyfödda barnet kan redan vid födseln kommunicera till omvärlden om dess behov, så som behov av att amma, trötthet, oro, behov av närhet och så vidare. Barnet kan även kommunicera när hen behöver göra sina behov, så fantastiskt att när vi observerar och är närvarande kan vi uppmärksamma små (eller stora) tecken som barnet gör när hen behöver göra sina behov. När vi tillgodoser dessa behov skapar det en starkare anknytning och en kommunikation mellan barnet och föräldern som är fantastisk. 

Vill du läsa mer om babypottning kan du köpa boken Bebis på pottan eller gå in här:

 
 
 
Önskar du baypottning rådgivning, kontakta mig här!