Barnbärande


Att bära våra barn är något som ger oss frihet och möjlighet till att både klara av vardagens bestyr och samtidigt skapa trygghet och anknytning, oavsett ålder på barnet. 

Vi kan bära såväl i armarna som i olika bärdon. Det är bärandet i sig som skapar en rytmik av samklang och trygghet, ett vi. 

Det viktigaste när vi bär våra barn är att vi gör det säkert.  Genom guidning och utbildning kan vi tillsammans hitta ett säkert bärande som är bekvämt för både dig som bär och för ditt barn. 

 Allt bärande ser olika ut för olika bärare och olika barn. Ingen kropp är den andra lik och det gör även att bärdonen passar olika på alla kroppar. Barnet har även en egen uppfattning om vad hen gillar, olika positioner, olika bärdon mm. Det kan även variera utifrån barnets utveckling, i vissa stadier vill barnet se och vara väldigt aktivt under bärandet och andra stunder finns andra behov. Låt alltid barnets behov styra bärandet.

Vill du lära dig genomgående säkerhet för dig och ditt barn när ni bär? Vill du få hjälp att hitta ett bärdon som är bekvämt, avlastande och skönt för just dig och ditt barn? Eller vill du djupdyka i bärvärlden och lära sig ännu mer än bara grunderna?


Önskar du gå en kurs i barnbärande?

Familjehjärtat är medlem i Svensk riksorganisation för ergonomiskt bärande och följer de etiska riktlinjerna.
Ladda ner "ETISKA RIKTLINJER FÖR VERKSAMMA INOM BARNBÄRANDE"

 

Vill du läsa mer om bärande gå in på:
http://www.sreb.nu/